Opatrovanie

Sprostredkovávame práce na opatrovanie a  starostlivosť pre rodiny v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku.

1. PRÁCA V RAKÚSKU:

Práca je pre :

 a) každú ženu  (muža) so záujmom pracovať v zahraničí, ak spĺňa podmienky našej agentúry

 b) vyučené zdravotné sestry s praxou

 c) ženy (muži), ktoré absolvovali opatrovateľský kurz

Práca v Rakúsku (ponúkame Viedeň a okolie, Salzburg a okolie) je v rodinách, na dvojtýždňový turnus a na rakúsku živnosť, ktorú si musí založiť každá naša opatrovateľka.  Mzda sa vypláca na ruku po ukončení turnusu. Rodina hradí všetky náklady spojené s cestovným, stravou, ubytovaním a odvodmi do sociálneho systému Rakúskej republiky.

Mzda: Čistá mzda je od 50 EUR na deň pre opatrovateľky v rodine (záleží od zdravotného stavu pacienta). Práca je na rakúsku živnosť, preto je nutné predložiť potrebné doklady k založeniu živnosti v Rakúsku. Rodina (zamestnávateľ) hradí všetky odvody do sociálneho systému v Rakúsku za danú osobu. Rodina taktiež hradí všetky náklady na dopravu. Ubytovanie a strava je priamo v rodine na náklady danej rodiny.

2. PRÁCA VO ŠVAJČIARSKU A LICHTENŠTAJNSKU:

Túto prácu už neponúkame, po vzájomnej dohode sme ukončili spoluprácu so švajčiarským partnerom, no naďalej ostávajú medzi nami veľmi korektné vzťahy, čo v budúcnosti nevylučujeme v obnovení tejto spolupráce.

3. PRÁCA V NEMECKU:

            Túto prácu momentálne neponúkame.

4. DOPRAVA:

            Dopravu v plnom rozsahu zabezpečuje naša  agentúra BUWAG – bezplatne. K tomu naša agentúra vlastní koncesiu na taxislužbu s profesionálnymi vodičmi s dlhoročnou praxou. Doprava je zabezpečovaná osobným automobilom najvyššej luxusnej triedy Mercedes  Viano 8-miestne Peugeot BOXER 9-miestne, Renault  TRAFIK 9-miestne, FORD TOURNEO CUSTOM 8-miestne.  Každé sedadlo je poistené na sumu  33 300 EUR.  Na každej jazde sú dvaja profesionálny vodiči. Doprava je zabezpečovaná z domu našej opatrovateľky až k dverám bytu opatrovania v Rakúsku, Švajčiarsku, či Lichtenštajnsku a späť. Zdôrazňujeme, že nie je možné vykonať dopravu iným spôsobom bez súhlasu našej agentúry. K tomu sa opatrovateľka písomne zaväzuje v zmluve o sprostredkovaní práce a zabezpečení dopravy. Doprava je pre opatrovateľky zdarma!!! Dopravu v plnej výške hradí rodina alebo zamestnávateľ.

5. PRÁCA:

Pre opatrovateľky v rodinách v Rakúsku je striedanie po dvoch týždňoch.  Opatrovateľky v  Lichtenštajnsku  a Švajčiarsku sa striedajú po troch týždňoch, prípadne aj v iných turnusoch. V každej rodine sú dve opatrovateľky a navzájom sa po dvoch (troch) týždňoch striedajú. Súčasťou práce opatrovateľky je okrem priamej práce s pacientom (pomoc pri obliekaní, umývaní, ošetrovaní, jedení a pod.) aj práce v domácnosti (varenie, upratovanie, pranie, žehlenie, …), ale tiež aj sprievod pacienta k lekárovi, na prechádzku, k známym, do nemocnice, prípadne nákupy potravín, liekov a pod. Ostatné práce (napr. práca v záhrade a pod. je iba so súhlasom opatrovateľky, ale je to práca nad rámec zmluvy a je za takúto prácu nárok na odmenu navyše). Za prácu navyše naša agentúra nezodpovedá a je to iba vec opatrovateľky samej. Opatrovateľka vo Švajčiarsku a Licht. navyše vykonáva denný zápis prác do PC, notebooku alebo tabletu.

6. POPLATKY:

a) registračný poplatok – v zmysle zákona sa neplatí nič  – teda žiadny

b) správny poplatok za služby poskytnuté naviac, poskytnutie tlačív, spracovanie životopisu v nemeckom jazyku, preklad dôležitých dokladov do NJ, pomoc pri vybavovaní živnostenského listu, kompletný informačný servis, spracovanie daňového priznania a pod. – sa platí v zmysle cenníka, väčšinou však je zdarma

c) poplatok za sprostredkovanie práce v zmysle č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení a vyhlášky MPSVaR SR  – žiadny poplatok

d) vstupný pohovor v nemeckom jazyku – žiadny poplatok

e) doprava – zdarma (hradí rodina alebo zamestnávateľ)

f)  ubytovanie a strava – zdarma, všetko je na náklady rodiny (zamestnávateľa)

g) poistenie – opatrovateľky vo Švajčiarsku a Lichtenšt. sú poistené u svojho zamestnávateľa. Je tu však rozdiel oproti poisteniu v Rakúsku, či Nemecku, kde opatrovateľka si zdravotné poistenie platí sama (cca 120 EUR/mesiac, avšak zamestnávateľ ho púrepláca v plnej výške). Opatrovateľky v Rakúsku majú zdravotné poistenie ako súčasť odvodov podľa rakúskych zákonov (opatrovateľka má rakúsku živnosť). V Nemecku je poistenie súčasťou zdravotného poistenia pri odvádzaní do zdravotnej poisťovne podľa slovenských zákonov (opatrovateľka má slovenskú živnosť). No sú aj výnimky v poistení keď opatrovateľka si môže sama hradiť zdravotné poistenie alebo sa pripoisťuje.

7. ČAKACIA DOBA NA PRÁCU:

Čakacia doba na prácu je rozdielna podľa miesta práce. Na prácu vo Švajčiarsku a Licht. sa momentálne čaká 2 -3 mesiace po doložení všetkých potrebných dokladov. V Rakúsku (Nemecku) od 1 týždňa po 3 mesiace.

BLIŽŠIE  INFORMÁCIE  PRIAMO  V  KANCELÁRIÍ  AGENTÚRY  BUWAG  ALEBO NA TEL. ČÍSLE  ALEBO  E-MAILOVEJ  ADRESE.

8. KURZY NEMECKÉHO JAZYKA:

Naša spoločnosť vykonáva kurzy nemeckého jazyka za účelom prípravy klientov – opatrovateľky na pozíciu opatrovateľky v nemecky hovoriacich krajinách na požadovanej úrovni. Záverečný test je súčasťou vstupného pohovoru a nie je nutné ďalej vykonávať u nás pohovory.

Každá kurz NJ sa vykonáva na Základnej škole sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája 23. V priebehu roka otvárame dva kurzy:

– prvý kurz otvárame vždy v druhom septembrovom týždni

– druhý kurz NJ vždy v druhom februárovom týždni daného roka

Presný termín otvárania kurzu NJ vždy oznámime aj na tejto webovej stránke v požadovanom časovom predstihu.

9. KURZ OPATROVANIA:

Tento kurz je podmienkou práce opatrovateľky v Rakúsku a Švajčiarsku. Opatrovateľský kurz ponúkame prostredníctvom nášho obchodného partnera spoločnosti TM COLSUNTING, Novozámocká 165 (kancelária), 949 01 Nitra, tel.: 0905 615 217, e-mail: mbilicky@tmconsulting.sk, web: www.tmcolsunting.sk

10. AU-PAIR:

Au-pair, práca na opatrovanie detí pre chlapcov aj dievčatá vo veku od 17 – 27 rokov v rámci celej EÚ. Táto práca je individuálna podľa krajiny, v ktorej chce daný mladý človek pracovať.

Náplňou práce je denná starostlivosť o deti (štúdium, voľný čas, …) a tiež aj možnosť absolvovania kurzu cudzieho jazyka podľa druhu krajiny, v ktorej sa au-pair vykonáva.

Za túto prácu je mzda od 200 EUR do 600 EUR (podľa krajiny).

V tejto oblasti naša agentúra spolupracuje s väčším množstvom partnerských agentúr v ramci celej EÚ.

Ponúkame program au-pair pre všetkých študentov spĺňajúcich podmienky tohto programu.

Pobyty programu au-pair sú možné v každom štáte Európy, Ameriky a Austrálie.

Typy au pair:
DEMI PAIR:
Pracuje sa 3 hod. denne, 5 dni v týždni, čiže 15 hod. týždenne + 2/3 noci babysitting (stráženie malých detí)
Plat je napr. v Angl. od 30 libier/týždeň
AU PAIR: Pracuje sa 25 hod. týždenne + 2/3 noci babysiting.
Plat je v Angl. minim. 45 libier/týždeň
AU PAIR PLUS:Pracuje sa 35 hod. týždenne + 2/3 noci babysitting.
Plat je v Angl. od 60 libier/týždeň

Súčasťou (náplňou) práce AU PAIR je aj:

– upratovanie domácnosti – vysávanie, utieranie prachu, umývanie dlážky, kúpeľne , WC, …

– pomoc domácej pani pri varení, nákupoch, umývanie, utieranie riadu ( ak nemajú umývačku)

– pranie, žehlenie (nie je v každej rodine)

– starostlivosť o detí – je hlavnou náplňou: učenie, písanie úloh, prechádzky, vodenie do a zo školy, učenie sa na hudobný nástroj, maľovanie, prechádzky v prírode, športovanie a pod.

– niektoré rodiny požadujú aj mimo pracovných dní práce – za to sa pripláca

– pri plnej AU PAIR PLUS FULL (práca aj cez víkend)

– iné práce v rodine sú možné po vzájomnej dohode (práca v záhradke, údržba sauny, bazénu, pomoc inej rodine – priateľov a pod.) za tieto práce sa osobitne pripláca podľa druhu a rozsahu.

Voľný čas:
Každá au pair má nárok na voľno počas celého víkendu. V prípade štúdia musí rodina umožniť au pair študovať (ak to bolo dopredu dohodnuté) a poskytnúť voľno na štúdium.
Ak to bolo dopredu dohodnuté, rodina na štúdium aj finančné prispieva.

Poplatky:
1. Registračný poplatok: 0 EUR
2. Poplatok za sprostredkovanie au pair pobytu: 0 EUR

Podmienky:

1. Vek od 17 do 27 rokov

2. Osobný pohovor v agentúre

3. Vyplnenie dotazníka (dotazník)

4. Predloženie nasledovných dokladov:

– životopis v príslušnom jazyku – fotografia pasového formátu

– fotografia celej postavy (najlepšie s deťmi)

– referenecie (odporúčanie) od učiteľky cudzieho jazyka na škole alebo najlepšie od rodiny, v ktorej ste bola doteraz ako au pair

4. Potvrdenie od lekára o vašom zdravotnom stave (ak je to potrebné).

5. Platný pas alebo OP

6. Ďalšie doklady podľa druhu krajiny

Do ktorých krajín je možné odísť cez agentúru BUWAG ako au pair?
Do každej krajiny Sveta !!! No zvlášť výhodné pobyty ponúkame do:

Anglicka ( Írska, Walesu a Škótska)

Nemecka

Francúzska

Španielska

Belgicka

Holandska

Talianska

Švajčiarska

Rakúska

Viac info osobne v kancelárií agentúry.

BUWAG © 2019