POSTUP  ZALOŽENIA  ŽIVNOSTI  NA  SLOVENSKU

  • Je nutné navštíviť Okresný úrad v mieste vášho trvalého bydliska.
  • Vytlačiť si poradové číslo na stojane na chodbe OÚ oddelenia živnostenského podnikania
  • Vypísať si žiadosť na založenie - ohlásenie voľnej živnosti a do kolónky v časti B Predmet podnikania uviesť:

9604  Poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu.

  • Po vstupe do kancelárie predložiť Občiansky preukaz a vypísanú žiadosť.
  • POZOR: je nutné mať kolok, ktorý si vytlačíte zo stojanu na kolky na danom OÚ. Kolok pre jednú živnosť je 5 EUR.
  • Vybavte si živnosť osobne, nie cez nejaké sprostredkovateľské firmy – zbytočne preplatíte.
  • To je všetko. Môžete začať podnikať už v deň vybavenia živnosti.
  • Je dobré mať aj vlastné číslo účtu. Môže to byť aj to, ktoré sama doteraz používate.

Poznámka: Tlačivo FORMULÁR pre založenie živnosti vám vieme poslať meilom.

 

9604  Poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu.

 V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

a) Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť (pranie a žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu, vedenie domácnosti - obstarávanie nákupov a iných záležitostí súvisiacich s chodom domácnosti, poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb).

b) Poskytovanie služieb informátora

 Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať činnosti podľa zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti).

c) Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

Poznámka: Jedná sa o činnosť spočívajúcu v poskytovaní osobnej služby majúcej charakter obsluhy (vedenia) cudzieho motorového vozidla a nie činnosť spočívajúcu v preprave osôb, zvierat, vecí alebo zásielok dopravcom na základe zmluvy o preprave podľa vypracovaného prepravného poriadku a tarify alebo podľa dohodnutej trasy.

d) Spracovávanie rodokmeňov.

e) Činnosť astrológov a numerológov.

f) Veštenie z karát a iných podkladov.

g) Prevádzkovanie verejných WC