KURZY NEMECKÉHO JAZYKA:

Naša spoločnosť vykonáva kurzy nemeckého jazyka za účelom prípravy klientov - opatrovateľky na pozíciu opatrovateľky v nemecky hovoriacich krajinách na požadovanej úrovni. Záverečný test je súčasťou vstupného pohovoru a nie je nutné ďalej vykonávať u nás pohovory.

Každá kurz NJ sa vykonáva na Základnej škole sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája 23. V priebehu roka otvárame dva kurzy:

- prvý kurz otvárame vždy v druhom septembrovom týždni daného roka

- druhý kurz NJ vždy v druhom februárovom týždni daného roka

Podmienkou otvorenia a realizácie kurzu NJ je naplnenie počtu uchádzačov min. 8 osôb.

Presný termín otvárania kurzu NJ vždy oznámime aj na tejto webovej stránke v požadovanom časovom predstihu.